Etusivulle
 
Hakusanalle ei löydy valmiita ehdotuksia. Voit silti tehdä haun painamalla enteriä tai haku-painiketta.

OPISKELUHUOLTO

 

Kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan parhaiten auttaa lasta kaikissa koulutiellä vastaan tulevissa tilanteissa. Aina kannattaa ottaa yhteyttä oppilaan opettajaan – varsinkin, kun on kyse koululaisen hyvinvoinnista. Tällaista lapsen hyvinvointiin tähtäävää työtä koulussa kutsutaan koulun opiskeluhuoltotyöksi.

Opiskeluhuoltotyötä tehdään kouluissa joka päivä. Sen tavoitteena on tukea ja seurata lapsen koulunkäyntiä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntyä sekä puuttua ongelmiin mahdollisimman varhain. Koulutyöhön liittyviä ongelmia voivat olla esimerkiksi kiusaaminen, vaikeudet oppimisessa, käyttäytymisessä tai kaverisuhteissa. 

Opiskeluhuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Se on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Hyvä opiskeluhuollon toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä sekä tiivistä yhteistyötä kotien kanssa.

Koululla kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa KOULUKOHTAINEN YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTORYHMÄ, jossa käsitellään koko kouluyhteisöön liittyviä hyvinvoinnin ja oppilashuollon asioita. Tarvittaessa yksittäisen lapsen hyvinvointia koskevassa asiassa voidaan kutsua koolle MONIALAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ (yksilökohtainen opiskeluhuolto). Tämä tapaaminen kootaan yhteistyössä huoltajan kanssa ja hänen luvallaan.

Koulun toimintamallin perustana on turvallinen ja kaikesta hyvinvoinnista huolehtiva työympäristö. Koulussa puututaan häiritsevään käyttäytymiseen tai kiusaamiseen. Yhteisillä pelisäännöillä luomme selkeän ja turvallisen toimintaympäristön koko koulun väelle. Mikäli kotona tulee ilmi koulussa kiusaamiseen viittaavia asioita, niistä pitää ilmoittaa opettajalle. Tarkemman kuvauksen koulumme toimintamallista löydät erillisestä tiedotteesta Wilmassa.

Yksilöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat myös koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Heihin voit ottaa yhteyttä suoraan puhelimitse tai Wilmassa tai luokanopettajan/erityisopettajan välityksellä.

Koulukuraattori                                      Annimaija Hiitti (puh. 050 300 7132) joka toinen perjantaiaamupäivä, pariton viikko

Kouluterveydenhoitaja                          Tuulia Kauppinen (puh. 040 506 9932), koululla tiistaisin

Koulupsykologi                                       Linda Lehtiniemi (puh 040 647 4143), koululla keskiviikkoisin (n. joka toinen viikko)

 

 

 

 

 

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner