Etusivulle
 
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

OPPILASHUOLTO

 

Kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan parhaiten auttaa lasta kaikissa koulutiellä vastaan tulevissa tilanteissa. Aina kannattaa ottaa yhteyttä oppilaan opettajaan – varsinkin, kun on kyse koululaisen hyvinvoinnista. Tällaista lapsen hyvinvointiin tähtäävää työtä koulussa kutsutaan koulun oppilashuoltotyöksi.

Oppilashuoltotyötä tehdään kouluissa joka päivä. Sen tavoitteena on tukea ja seurata lapsen koulunkäyntiä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntyä sekä puuttua ongelmiin mahdollisimman varhain. Koulutyöhön liittyviä ongelmia voivat olla esimerkiksi kiusaaminen, vaikeudet oppimisessa, käyttäytymisessä tai kaverisuhteissa. 

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Se on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Hyvä oppilashuollon toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä sekä tiivistä yhteistyötä kotien kanssa.

Tyrväänkylän koulun PEDAGOGISEEN TIIMIIN kuuluvat koulun apulaisjohtaja/erityisopettaja, terveydenhoitaja, luokanopettaja sekä tarvittaessa koulun sosiaalityöntekijä ja koulupsykologi. Pedagoginen tiimi kokoontuu säännöllisesti käsittelemään oppilaan koulutyöhön liittyviä tuentarpeita ja tekee suunnitelman tarvittavan avun hankkimisesta ja muista tarvittavista toimenpiteistä, niiden toteuttamisen vastuuhenkilöistä sekä tarvittavasta seurannasta. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle MONIALAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ käsittelemään yksittäisen oppilaan asiaa. Lisäksi koululla kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa KOULUKOHTAINEN YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ, jossa käsitellään koko kouluyhteisöön liittyviä hyvinvoinnin ja oppilashuollon asioita.

 

 

 

 

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner